StylTip

S doktorem bez pláště...
Poznejme radosti i strasti medicíny, podporu našemu zdraví a životnímu stylu také mimo ordinace a nemocnice.

radosti doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. Od roku 1996 působí jako lékař Fakultní nemocnice v Plzni - původně na Hematologicko-onkologickém oddělení, nyní na Onkologické a radioterapeutické klinice. Dlouhodobě se věnuje výuce v ošetřovatelských a lékařských oborech, ale také osvětě a edukaci pacientů a veřejnosti. Podílí se na řadě národních a mezinárodních projektech medicínských i ošetřovatelských. Je autorem edukačních brožur a monografií, desítek původních článků často zaměřených na komplikace onkologických pacientů. V r. 2013 byl jmenován docentem Univerzity Karlovy.

foto Daniel Horák
- CurrentMedia